Branislav Cvijić, tenor

Udruženje umetnika “VISOKO C”

Udruženje umetnika „Visoko C“ osnovano je 2015. godine.

Ciljevi ovog udruženja su:

  • rad na projektima (opere, komadi sa pevanjem, opere za decu, mjuzikli)
  • organizovanje koncerata;
  • edukacija građana, a posebno dece i mladih, o značaju umetnosti;
  • organizovanje književnih, likovnih i drugih svečanosti uz muzičku pratnju;
  • organizovanje časova glume, pevanja, letnjih kurseva, kampova i sl.

Glavni cilj udruženja je širenje naše i strane muzičke kulture. Širenje muzičke pevane reči nije nimalo lak zadatak. Trudimo se da kroz edukativan i zabavan karakter usmeravamo i upoznajemo publiku sa nečim što nemaju prilike često da čuju i vide.

Udruženje umetnika „Visoko C“ iza sebe ima više od 500 izvedenih predstava. Izvodili smo operu za decu širom naše zemlje, kao i u regionu (Bijeljina, Banja Luka). Učestvovali smo na međunarodnim operskim festivalima „Operarija“ u Novom Sadu i „KotorArt“ u Kotoru 2019. godine.

Čarobna frula
„Čarobna frula“

Udruženje je 2018. godine dobilo značajnu podršku od Fondacije „Novi Sad 2021“ prilikom realizacije dve opere za decu: „Baš Čelik“ i „Čarobna frula“. Gradska uprava za kulturu Grada Novog Sada sufinansirala je 2017. operu za decu „Pepeljuga“, a 2019. dve opere za decu: „Mačak u čizmama“ i „U cara Trojana kozje uši“.

Od 2016. godine zahvaljujući nesebičnoj podršci Kulturnog centra Novog Sada i Fondaciji „Novi Sad 2021“, nastupamo u Kulturnoj stanici „Eđšeg“, gde redovno izvodimo naše predstave. Ostvarili smo i odličnu saradnju sa pozorištem „Vuk Karadžić“ u Beogradu, gde sa velikim zadovoljstvom nastupamo od 2016.

„U cara Trojana kozije uši“

Izvođenje opera za decu predstavlja jednu neophodnost u vaspitanju dece. Izgradnja muzičkog ukusa kod najmlađih je vrlo važna i definiše kasnije afinitete prema muzici. Mogućnost učestvovanja dece u dečjim operama doprinosi razvoju kreativnosti i jačanju ličnosti. Dečje opere bi trebalo da budu deo stalnog repertoara svakog pozorišta.

Dolazak dece u pozorište i nadogradnja toga da se posećivanje, gledanje i učestvovanje u predstavama pretvori u „potrebu“, nešto je čemu svi treba da težimo jer ćemo ih tako usmeriti ka pravim vrednostima, ka očuvanju kulture, koja je oslonac svakog uređenog društva.

„Pepeljuga“