Snežana

Snežana

Udruženje umetnika „Visoko C“ sa velikim uspehom izvelo je premijerno 17. aprila 2016. godine operu za decu “Snežana”, kompozitora Petra Krstića, u režiji Branislava Cvijića.