Snežana – opera za decu

Udruženje “Visoko C” sa velikim uspehom izvelo je 17. aprila 2016. godine operu za decu SNEŽANA, kompozitora Petra Krstića, u režiji Branislava Cvijića.