Medvedova ženidba – opera za decu

Medvedova ženidba – opera za decu

Muzička priču za decu MEDVEDOVA ŽENIDBA, u kojoj je Zoran Jovanović muzički „nadogradio” stihove istoimene pesme Desanke Maksimović, ima jednostavan i deci razumljiv muzički jezik, raspevanu vokalnu deonicu i harmonski bogat zvuk. Komponovana je za osam solista i klavir 1974. godine. Njenu transkripciju za  kamerni orkestar autor je uradio 1993. godine.