Ježeva kućica – opera za decu

Ježeva kućica – opera za decu

“Poema JEŽEVA KUĆICA je vrhunac Ćopićeve magije. Nešto tako milo i čedno na našem jeziku nije napisano. Ježurka Ježić, ćudljivi usamljenik sa bodljama kao jamcem svoje nezavisnosti, ostaje malo šumsko božanstvo. Ko pročita ovu poemu, ne može sresti ježa, a da se ne osmjehne Ćopićevim osmjehom.”

Rajko Petrov Nogo, pesnik

Decoja opera